Over ons

Bestuur

Het bestuur van Stichting Haegsche Tijd werkt onbezoldigd.

Huidig bestuur van links naar rechts:

Secretaris

Robert Cohnen

Vicevoorzitter

Jeroen Trimbos

Voorzitter

Joost Albers

Penningmeester

Vacature

Algemeen Bestuurslid

Vacature

Het idee en de eerste stappen om de Stichting Haegsche Tijd (SHT) op te richten was ontstaan in de loop van 2017. Hier volgt een kort overzicht naar de aanloop hiervan.

Museum gedachte

De heer Antoon Gaemers – gecertificeerd horloge-expert – koesterde al zo’n twintig jaar plannen om een klokkenmuseum in Den Haag op te zetten. Een eerste plan werd in 1997 aan de Gemeente Den Haag gepresenteerd door architect Rainer Bullhorst. Helaas hebben deze plannen toen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Naar zijn mening bestaan in Nederland vele collecties, die eenmaal samengebracht een indrukwekkend museum kunnen vormen. Jeroen Trimbos – architect van huis uit – had al enige jaren contact met de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN) die belangwekkende horologische collecties beheert, waaronder de collectie die tot een aantal jaren geleden te zien was in het toenmalige klokkenmuseum in Schoonhoven. Samen met Joost Albers – een enthousiasteling op het gebied van uurwerken – heeft Jeroen zich vanaf begin 2016 concreet ingezet als “kwartiermaker” om deze STCN collecties naar Den Haag te halen. En het is niet verwonderlijk dat even later Antoon zich bij de ‘kwartiermakers” heeft aangesloten.

Gebruik Huygenszaal

Per 9 mei 2017 is in het Venduehuis der Notarissen te ‘s-Gravenhage de Huygenszaal in gebruik genomen. Deze Huygenszaal staat onder leiding van Antoon Gaemers, die als ambassadeur en als mechanisch uurwerk expert verbonden is aan het Venduehuis. Het doel van deze Huygenszaal is mensen vertrouwd te maken met het ontstaan en de ontwikkeling van klokken en horloges door de eeuwen heen. Er kan ook advies ingewonnen worden op het gebied van taxaties, reparaties, verkoop of hoe uurwerken in de veiling te brengen.

Exposities en lezingen

Met het organiseren van bijvoorbeeld kleinschalige exposities en van lezingen over het fenomeen tijd, zagen de drie “kwartiermakers” de Huygenszaal ook als opmaat voor hun museale ambitie. Om deze activiteiten een gestructureerd kader te geven is toen vanaf september 2017 gewerkt aan de oprichting van de Stichting Haegsche Tijd. Een penningmeester is gevonden in de persoon van Jochem Beekhuizen – accountant – en Marjolein Larive-Bonsen – juriste – heeft het bestuur gecomplementeerd.

De akte op 31 januari 2018 bij de notaris is gepasseerd.

Doelstellingen van de Stichting Haegsche Tijd

De statuten omschrijft het doel van de SHT als volgt:

a) Het behouden en ontplooien van het erfgoed Historische Haagse uurwerken en hun makers door middel van collectieopbouw’
b) Het bevorderen van algemene en specifieke Haagse tijdmeetkundige kennis door educatie en tentoonstellingen,
c) Het bevorderen van inzicht in de vele facetten van het fenomeen “tijd” en de fundamenten van ons huidig tijdbesef,
d) Het samenwerken met overheden, andere instellingen en marktpartijen ten einde Den haag te promoten als “stad van de tijd”,
e) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

nl_NL