Schenkingen en nalatenschappen

Mocht u onze stichting een schenking willen doen of in uw nalatenschap willen laten delen, neem dan contact met ons op via info@haegschetijd.nl

nl_NL