Vriend worden

Als u de doelstellingen van de Stichting onderschrijft en in de toekomst aanwezig zou willen zijn bij onze evenementen, zouden wij u graag als “Vriend” van de Stichting Haegsche Tijd verwelkomen.

Wij vragen onze “Vrienden” een bijdrage in de kosten van sprekers, locatie, verzorging, algemene kosten van de Stichting om onze activiteiten mogelijk te maken en ons te helpen bij het realiseren van onze doelstellingen.

Om de kosten te dekken hebben wij deze bijdrage vastgesteld op een minimaal bedrag van €50 per jaar. Wij factureren u dan jaarlijks.   

Als Vriend geniet u de volgende voordelen:

  • Voorkeursbehandeling bij lezingen en excursies
  • 2 maal per jaar toezending van het tijdschrift 0024
  • Gratis het door ons in 2022 uitgegeven boek “Tijdmeester van het Noordeinde, leven en werk van Antoon Gaemers”, zie Gaemers boek

Onze stichting is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is een dergelijke bijdrage (gift) die in een jaar wordt gedaan aftrekbaar, maar is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III); het plafond 10% van het verzamelinkomen. 

(Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de Belastingdienst begin 2019).

Door het onderstaande formulier in te vullen gaat u akkoord met ons Privacy Statement en de verwerking van uw gegevens.

Aanmelden als Vriend van de Stichting Haegsche Tijd

    Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    nl_NL