Publicaties

Haagse Klokkenmakers van de 16de tot en met de 18de eeuw

Door: Victor Kersing

De historicus Victor Kersing is bezig met het samenstellen van een publicatie over Haagse klokkenmakers van de 16de tot en met de 18de eeuw. Victor werkte bij de afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag, waar hij onder andere naar aanleiding van opgravingen archiefonderzoek doet naar de bewoningsgeschiedenis van de stad.

Informatie over Christiaan Huygens

Hier vind u informatie in velerlei vorm over Christiaan Huygens (1629-1695), één van de belangrijkste Europese natuurwetenschappers van de 17de eeuw.

 

nl_NL